HOME   Fotogalerie   Kontakt   Anreise   Umgebung   Impressum        

Náš dom je situovaný na miernej vyvýšenine v srdci Štutgartu (autobusom 5 min., vo¾nou chôdzou 15 min. z hlavnej stanice). Táto poloha dáva možnosti oddychu v tichom prostredí, zároveò je však dobrým poèiatoèným bodom na prehliadky mesta a návštevy kultúrnych podujatí. Každá hosovská izba má vlastný štýl, rozlohu 25 m2, SAT-TV, ISDN telefónnu linka. K dispozícii je plne zariadená kuchyòa s balkónom. V dome je nefajèiarska zóna. V blízkosti je pekáreò a supermarkety.

Cena za izbu: 53 Euro / noc
Dlhší pobyt (viac ako mesiac): 24 Euro / noc